تعداد بازدید: ١٥٠٧
 

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران (بارگزاری: 1399/9/24)

کد رویداد: ١٠٦٢
تاریخ رویداد: ٠١ فروردین ١ ساعت ٠:٠

لینک پوستر:

https://sku.ac.ir/File/31301/conf

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

رویکرد کنفرانس: پیوند چرخه آب و اکولوژی برای پایداری سرزمین در شرایط تغییر اقلیم و محدودیت های اقتصادی

مکان برگزاری:دانشگاه فردوسی مشهد

برای اطلاعات بیشتر به درگاه های زیر مراجعه کنید:

www.nwlsm.ir

صفحه اینستاگرام همایش

درگاه ارسال مقالات:

www.nwlsm.ir

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است