چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢

 

دانشکده کشاورزی که با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در رشته‌های مختلف کشاورزی در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰میلادی) تأسیس شده، قدیمی‌ترین و به نوعی هسته‌ی اول تشکیل دانشگاه شهرکرد است که دارای امکانات آموزشی  شامل آزمایشگاه‌های مختلف، سایت کامپیوتر و سایت GIS، گلخانه، واحد دامپروری‌ است. از سال ۱۳۷۲ به تدریج رشته های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات دامی،‌ مهندسی آب و مهندسی ماشین های کشاورزی و کارشناسی پیوسته مهندسی خاکشناسی در این دانشکده دایر گردید. در سال ۱۳۷۸ در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی و در سال ۱۳۷۹ در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پذیرش دانشجو صورت گرفته است.

این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در ۱۶ رشته گرایش و در مقطع دکتری در۷ رشته و ۱۵ گرایش دانشجو می پذیرد. دانشکده کشاورزی در حال حاضر دارای ۷۲ عضو هیأت علمی شامل ۳۸ استادیار، ۲۱ دانشیار و ۱۳ استاد تمام و با بیش از ۱۵۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است.

دانشکده کشاورزی دارای ۱۵ آزمایشگاه مختلف و یک آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی با هدف سرویس دهی به کلیه گروههای آموزشی دانشکده از وسایل مجهز و پیشرفته کلیه گروهها تشکیل شده و در حال حاضر آزمایشات متعددی در این بخش انجام می‌گردد.

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر بهروز شیران 

دکتر علیرضا نعمتی

دکتر سعداله هوشمند کوچی

دکتر محمدحسن صالحی 

دکتر روح الله فتاحی 

دکتر مجید اولیاء

تاریخ شروع مدیریت

1402/02/04

1400

1397

1395

۱۳۹۳

1388

تاریخ اتمام مدیریت

ادامه دارد

1402/02/04

1400

1397

1395

۱۳۹۳

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

در ادامه گروه های آموزشی و جزييات مربوطه آورده شده است:

 

ردیف

نام گروه

سال تاسیس

تعداد اعضای هیات علمی

توضیحات گرایش های تحصیلی

 مدیرگروه

مشاهده صفحه گروه 

   

 

 

۱      

 

 

زراعت و اصلاح نباتات (مشترک)

 

 

1376

 

 

8

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

1368

 

۲

کارشناسی ارشد آگرواکولوژی ، آگروتکنولوژی گرایشهای

فیزیولوزی گیاهان زراعی،اکولوژی گیاهان زراعی ، علوم

و تکنولوژی بذر

1387

 

۳

دکتری آگروتکنولوژی گرایش های فیزیولوزی گیاهان زراعی

1390

 

 

مجموع

 

دکتر مجتبی کریمی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۲ 

 

 

گیاهپزشکی

 

 

1386

 

 

6

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی گیاهپزشکی

1383

 

۲

کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی

1386

 

 

مجموع

 

دکتر مجید اولیاء

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۳

 

 

مهندسی آب

 

 

1370

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی مهندسی آب

1370 

 

۲

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب ، سازه های آبی

1384

 

۳

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب ، منابع آب

1391

 

۴

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب ، آبیاری و زهکشی

1380

 

5

دکتری علوم و مهندسی آب ، آبیاری و زهکشی  

1385

 

6

دکتری: علوم و مهندسی آب ، منابع آب

1394

 

 

مجموع

 

   دکتر الهام قنبری عدیوی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۴

 

 

باغبانی

 

 

1387

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

مجموع

 

دکتر مهدی قاسمی نافچی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۵

 

 

 ​علوم دامی

 

 

1373

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

مجموع

 

     

    دکترنصراله پیرانی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۶

 

 

اصلاح نباتات

 

 

1391

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

مجموع

 

   

دکتر بهروز شیران

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۷

 

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

 

1376

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی طراحی ماشین های کشاورزي

1376

 

۲

کارشناسی مدیریت و تحلیل سامانه ها

1392

 

۳

کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی

1393

 

۴

کارشناسی ارشد طراحی و ساخت،انرژی های تجدید

پذیر، فناوری های پس از برداشت

1382

 

۵

کارشناسی ارشد مدیریت و تحلیل سامانه ها

1389

 

۶

دکتری تخصصی طراحی ماشین های کشاورزی ، انرژی

های تجدیدپذیر، فناوری هایپس از برداشت

1390

 

۷

  

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

​​

 دکتر امین لطفعلیان

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

8

 

 

علوم و مهندسی خاک

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

1376

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

۵

 

 

 

۶

 

 

 

۷

  

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

دکتر شهرام کیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

9

 

 

توسعه روستایی

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

1396

 

۲

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

1398

 

 

مجموع

 

​​

دکتر مهدی کرمی دهکردی

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع

 

       


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است