پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

 

دانشکده کشاورزی که با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در رشته‌های مختلف کشاورزی در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰میلادی) تأسیس شده، قدیمی‌ترین و به نوعی هسته‌ی اول تشکیل دانشگاه شهرکرد است که دارای امکانات آموزشی  شامل آزمایشگاه‌های مختلف، سایت کامپیوتر و سایت GIS، گلخانه، واحد دامپروری‌ است. از سال ۱۳۷۲ به تدریج رشته های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات دامی،‌ مهندسی آب و مهندسی ماشین های کشاورزی و کارشناسی پیوسته مهندسی خاکشناسی در این دانشکده دایر گردید. در سال ۱۳۷۸ در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی و در سال ۱۳۷۹ در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پذیرش دانشجو صورت گرفته است.

این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در ۱۶ رشته گرایش و در مقطع دکتری در۷ رشته و ۱۵ گرایش دانشجو می پذیرد. دانشکده کشاورزی در حال حاضر دارای ۷۲ عضو هیأت علمی شامل ۳۸ استادیار، ۲۱ دانشیار و ۱۳ استاد تمام و با بیش از ۱۵۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است.

دانشکده کشاورزی دارای ۱۵ آزمایشگاه مختلف و یک آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی با هدف سرویس دهی به کلیه گروههای آموزشی دانشکده از وسایل مجهز و پیشرفته کلیه گروهها تشکیل شده و در حال حاضر آزمایشات متعددی در این بخش انجام می‌گردد.

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر علیرضا نعمتی

دکتر سعداله هوشمند کوچی

دکتر محمدحسن صالحی 

دکتر روح الله فتاحی 

دکتر مجید اولیاء

تاریخ شروع مدیریت

1400

1397

1395

۱۳۹۳

1388

تاریخ اتمام مدیریت

ادامه دارد

1400

1397

1395

۱۳۹۳

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

در ادامه گروه های آموزشی و جزييات مربوطه آورده شده است:

 

ردیف

نام گروه

سال تاسیس

تعداد اعضای هیات علمی

توضیحات گرایش های تحصیلی

 مدیرگروه

مشاهده صفحه گروه 

   

 

 

۱      

 

 

زراعت و اصلاح نباتات (مشترک)

 

 

1376

 

 

8

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

1368

 

۲

کارشناسی ارشد آگرواکولوژی ، آگروتکنولوژی گرایشهای

فیزیولوزی گیاهان زراعی،اکولوژی گیاهان زراعی ، علوم

و تکنولوژی بذر

1387

 

۳

دکتری آگروتکنولوژی گرایش های فیزیولوزی گیاهان زراعی

1390

 

 

مجموع

 

دکتر محمد رفیع الحسینی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۲ 

 

 

گیاهپزشکی

 

 

1386

 

 

6

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی گیاهپزشکی

1383

 

۲

کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی

1386

 

 

مجموع

 

دکتر فاطمه یوسفی کوپایی

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۳

 

 

مهندسی آب

 

 

1370

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی مهندسی آب

1370 

 

۲

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب ، سازه های آبی

1384

 

۳

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب ، منابع آب

1391

 

۴

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب ، آبیاری و زهکشی

1380

 

5

دکتری علوم و مهندسی آب ، آبیاری و زهکشی  

1385

 

6

دکتری: علوم و مهندسی آب ، منابع آب

1394

 

 

مجموع

 

   دکتر مهدی اسدی آقبلاغی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۴

 

 

باغبانی

 

 

1387

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

مجموع

 

دکتر مهدی قاسمی نافچی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۵

 

 

 ​علوم دامی

 

 

1373

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

مجموع

 

     

  دکترابراهیم اسدی خشوئی

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۶

 

 

اصلاح نباتات

 

 

1391

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

مجموع

 

   

دکتر بهروز شیران

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۷

 

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

 

1376

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی طراحی ماشین های کشاورزي

1376

 

۲

کارشناسی مدیریت و تحلیل سامانه ها

1392

 

۳

کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی

1393

 

۴

کارشناسی ارشد طراحی و ساخت،انرژی های تجدید

پذیر، فناوری های پس از برداشت

1382

 

۵

کارشناسی ارشد مدیریت و تحلیل سامانه ها

1389

 

۶

دکتری تخصصی طراحی ماشین های کشاورزی ، انرژی

های تجدیدپذیر، فناوری هایپس از برداشت

1390

 

۷

  

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

​​

دکتر علی ملکی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

8

 

 

علوم و مهندسی خاک

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

 

1376

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

۴

 

 

 

۵

 

 

 

۶

 

 

 

۷

  

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

دکتر مهدی نادری خوراسگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

9

 

 

توسعه روستایی

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

1396

 

۲

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

1398

 

 

مجموع

 

​​

دکتر مهدی کرمی دهکردی

 

 

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع

 

       


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است