عنوان منبع تاریخ اطلاعیه
شروع کلاسهای نیمسال اول 1401 معاونت آموزشی یکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
تمدید مهلت ثبت نام پدیرفته شدگان کارشناسی ودکترای حرفه ای (دامپزشکی) دانشگاه شهرکرد در سال 1401 معاونت آموزشی شنبه ٩ مهر ١٤٠١
اطلاعیه شماره 3 ثبت نام حضوری (تحویل مدارک) پذیرفته شدگان دوره کارشناسی و دکترای حرفه ای (دامپزشکی) سال 1401 در دانشگاه شهرکرد   شنبه ٢ مهر ١٤٠١
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه   شنبه ٢ مهر ١٤٠١
اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی) پذیرفته شدگان دوره کارشناسی و دکترای حرفه ای (دامپزشکی) سال 1401 در دانشگاه شهرکرد   شنبه ٢ مهر ١٤٠١
اطلاعیه نظام وظیفه جهت پذیرفته شدگان آقا   چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١
اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی و دکترای حرفه ای (دامپزشکی) سال 1401 دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١
اطلاعیه شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی 1401 معاونت آموزشی سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
اطلاعیه شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1401   سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی 1401   سه شنبه ١٥ شهريور ١٤٠١
اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1401   سه شنبه ١٥ شهريور ١٤٠١
اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1401   چهارشنبه ٩ شهريور ١٤٠١
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 معاونت آموزشی یکشنبه ٣٠ مرداد ١٤٠١
اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری 1401 معاونت آموزشی یکشنبه ٣٠ مرداد ١٤٠١
پرسش نامه وضعیت فرهنگی از نگاه دانشجو   سه شنبه ١١ مرداد ١٤٠١
اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان درخصوص پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از بین ممتازین علمی کارشناسی پیوسته سایر دانشگاهها، در سال 1401 معاونت آموزشی شنبه ٢٥ تیر ١٤٠١
برنامه دروس ارایه شده در دانشگاه شهرکرد برای تابستان 1401 معاونت آموزشی چهارشنبه ٨ تیر ١٤٠١
طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی) روابط عمومی سه شنبه ٣١ خرداد ١٤٠١
حوزه امتحانی دروس عمومی   چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٤٠١
آخرین مهلت ثبت نام در طرح دستیار فناوری ویژه دانشجویان معاونت آموزشی چهارشنبه ١٨ خرداد ١٤٠١
12345678910...صفحه آخر


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141