ابراهیم رحیمی

مربی

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، اقتصاد حمل و نقل، ،
   دکتری، ، دانشگاه الزهرا، آنتیگوآ و باربودا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٤٩

مقالات
Promotion Journal
1. B2, A1 , C3
International Conference
٢. 1, بسیب , 2
٣. من, تست , سیسیسیبکتب و جزواتافتخارات
١. 1 جایزه دوم 2
٢. جایزه اولپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. 123 جمعه ٨ آبان ١٣٩٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است