جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢


مهدی عاشوری

استادیار

حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

ashouri.mehdi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تعارض قوانین
   حقوق شرکت های تجاری
   ورشکستگی
   حقوق مدنی و خصوصاً مسؤولیت مدنیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق(ع)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق(ع)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالات
International Journal
1. ناصر علیدوستی شهرکی- ابراهیم تقی زاده- مهدی عاشوری- علی خسروی فارسانی, Comparing Subject of Assignment of Contract with Similar Concepts of Other Countries' Domestic Laws and International Documents ,
2. سهیلا کفایتی و مهدی عاشوری, International Bankruptcy with an Emphasis on Trade Bill Approved in ۲۰۱۳ ,
Research Journal
٣. مهدی عاشوری، مهدی امینی، روح الله اکبری کیفته, بـازپژوهي تجزيه رهن در فقه اماميه و عامه و حقوق ايران باتکيه بر ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظـام مـالي کشـور مصـوب ۱/۲/۱۳۹۴ , چاپ شده در مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوق تطبيقي دانشگاه مازندران، دوره 6، شماره 1 شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1401، صفحات 163تا 185.
٤. مهدی عاشوری- مسعود برچخ, واکاوي مسؤوليت مدني ناشي از اکراه از ديدگاه فقه و حقوق ايران (با تأکيد بر قانون مدني و قانون مسؤوليت مدني) , پذیرش شده
٥. مهدی عاشوری- حسین کاویار- سحر بان, تابعيت گروه شرکتها در حقوق فرانسه، اتحاديه اروپا و ايران , چاپ شده
٦. رضا چراغی- مهدی عاشوری, چالش هاي مالياتي شرکت هاي تجاري ,
٧. Reza Cheraghi , Mahdi Ashouri, (The De facto Companies Tax Challenges (Article 220 of the Iran Commercial Code ,
٨. گلناز فلاحی فر، سعید مولوي وردنجانی، مرتضی هاشم زاده، مهدي عاشوري, تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مرد بيگانه و توليد سلولهاي زايشي مردان (اسپرم) و تزريق آنها به همسر فرد نابارور در پرتو فقه اماميّه ,
٩. Golnaz Fallahifar, Saied Molavi, Mortaza Hashemzadeh, Mehdi Ashoori, Mesenchymal Stem Cells Differentiation of a Strange Man and Production of Men’s Reproductive Cells (Sperms) and Injecting them to an Infertile Man’s Wife in Imamyeh Fiqh ,
Promotion Journal
١٠. فاطمه نوروزی- مهدی عاشوری- دلاور برادران, تأثير شخصيت بر قراردادها با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس با تأكيد بر رويه قضايي ,
١١. Fatemeh Norouzi, Mahdi Ashouri, Delavar Baradaran, The Effect of Personality in the Contracts in Iran Law, its Comparative Study with English Law and with Emphasis on Judicial Prebedent ,کتب و جزوات
١. Mehdi Jalili, Mehdi Ashouri, Mohammad Hassan Mirshekari، Critical review, amendment of joint stock company laws in Iranian law with a look at French commercial law،
٢. Mehdi Ashouri، (CONFLICT OF LAWS IN MATTER OF EXTRACONTRACTUAL RESPONSIBILITY (Comparative study in Iran and French law،
٣. مهدی جلیلی- مهدی عاشوری- محمد حسن میرشکاری، بررسي انتقادي، اصلاحي قوانين شرکت هاي سهامي در حقوق ايران با نگاهي به قانون تجارت فرانسه، ناشر: انتشارات خرسندی
٤. مهدی عاشوری، تعارض قوانين در مسؤوليت خارج از قرارداد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)، ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ارسلان حسن نژاد مسؤولیت مدنی مؤسسات داوری دوشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٩
٢. علی ستوده کالمرزی ماهیت و شرایط انحلال شرکت‌های تجاری توسط و به تقاضای یک شریک یکشنبه ١٥ دی ١٣٩٨
٣. سپیده نیکفر نظام حقوقی فعالیت شرکت های سرمایه گذاری سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
٤. غلامرضا مجیدی بررسی حقوق ووظایف شرکای غیرضامن درشرکتهای مختلط درحقوق ایران وفرانسه وفقه اسلامی سه شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٧
٥. نرگس حیدری زاده ضمانت اجراهای نقض حق رای سهامداران در شرکت های سهامی سه شنبه ٥ تیر ١٣٩٧
٦. مهناز بیگدلی مطالعه تطبیقی راهکارهای حمایت از حقوق کارگران در شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران و آلمان سه شنبه ٥ تیر ١٣٩٧
٧. مهدی جلیلی بررسی ماهیت و آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران دوشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٠
٨. مرتضی پناهی تحلیل ماهیت تبدیل تعهد و تمیزآن از از نهادهای حقوق مشابه در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه چهارشنبه ١٤ دی ١٣٩٠
٩. بهاره حلوانی تحلیل رابطه حقوق مسؤولیت مدنی و حقوق مصرف کننده در حمایت از زیاندیده دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٠
١٠. نعیمه السادات محمدی تبیین تحولات مسؤولیت مدنی دولت با نگاهی به لایحه مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی مصوب سال 1383 چهارشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است