جمعه ١٠ تیر ١٤٠١


احسان سلیمانی نژادیان

استادیار

زیست جانوری

دانشکده علوم پایه

تلفن:

soleymanijadian@sci.sku.ac.ir or ehs_bio81@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   Immunology and Neuroimmunology : I am mostly interested in immune system. Complexity and chaos of the system always have been a magnet for me. My research focuses on innate and adaptive immune responses during fatty liver, (Alcoholic fatty liver and Nonalcoholic fatty liver).
   Liver immunology : I recently work on the biliary duct obstruction and its effects on the inflammatory responses in Liverسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، ، چین ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
International Journal
1. Ehsan Soleymaninejadian*, Krishna Pramanik, Esmaeil Samadian., Immunomodulatory properties of Msenchymal Stem Cells: Cytokine and Factors. , 2012; 67: 1–8
Research Journal
2. Ehsan Soleymaninejadian, Short-Chain Hydroxyl CoA Dehydrogenase Probably is the Central Player in DNA Replication and Glucose Consumption in Human Non-Small Lung Carcinoma Cell Line , 10.5812/jjcmb.107613
3. Ehsan Soleymaninejadian, Exosomes;a story from waste to become a gold mine , 10.5812/jjcmb.107622کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. القای کبد چرب غیر الکلی در موش و تأثیرات هیستوپاتولوژی دانه های Descurainia Sophia و Ocimum basilicum بر روی مدل حیوانی سه شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است