نامریاست واحد شماره تلفن آدرس
آزمایشگاه مرکزیغفار رئیسی  
اداره انتشارات و مجلات علمیمهدی قاسمی ورنامخواستی شهرکرد- بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد- ساختمان کتابخانه مرکزی- اداره انتشارات و مجلات علمی
مدیریت امور پژوهشی دانشگاهمجتبی نادری بلداجی32320370 شهرکرد- بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطاتهادی خسروی فارسانی  
گروه کارآفرینی، ارتباط با صنعت و جامعهسید حسن نوربخش  
مرکز تحقیقات منابع آب حسین صمدی بروجنی  
مرکز رشد دانشگاه شهرکردموسی جاودانی  
دفتر همکاری های علمی و بین المللیمحسن بهمنی32321648-038 دانشگاه شهرکرد، ساختمان کتابخانه مرکزی شهدای دانشجو، طبقه همکف، دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل
اداره امور رفاهی دانشگاه شهرکردمهدی قبادی نیا32321644  
ایمنی سلامت و محیط زیستمحسن مبینی دهکردی  
1234شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱