جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است