نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است