سه شنبه ٨ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
مدارهای منطقی مهندسی کامپیوتر230
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر130
مدارهای منطقی مهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است