پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
معماری کامپیوتر ابراهیم رحیمیمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است