نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
کارگاه کامپیوتر مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر101
معماری کامپیوتر مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است