جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
مدارهای منطقی مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر230
مدارهای منطقی امیر هاشمیمهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر علی قیاسیانمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است